http://abfa-khj.ir/ http://abfa-khj.ir/newsrss.rss آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی آغاز عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به زون فشاری 1 فردوس http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3821آغاز عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به زون فشاری 1 فردوس1397/09/18برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی در پروژه ها به همت واحد HSE امور آب و فاضلاب بیرجند http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3820کارگاه آموزشی یک روزه ایمنی در پروژه ها با حضور کلیه پیمانکاران بخش آب و فاضلاب و با محوریت واحد HSE امور بیرجند برگزار گردید.1397/09/18حذف بیش از 600 متر شبکه توزیع فرسوده فردوس از مدار بهره برداری http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3819مدیر امور آب و فاضلاب فردوس از انجام پیمایش بر روی انشعابات فضای سبز و انشعابات صنعتی این شهر خبر داد.1397/09/18اتمام برداشت اطلاعات مکانی GIS مشترکین شهر بیرجند http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3818اتمام برداشت اطلاعات مکانی GIS مشترکین شهر بیرجند1397/09/18نواختن زنگ آب در مدارس ابتدایی توسط امور آب و فاضلاب فردوس http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3817همزمان با یادگیری واژه آب توسط دانش آموزان پایه اول ابتدائی و پیرو هماهنگی انجام شده با مدیریت آموزش و پرورش فردوس، زنگ آب در مدارس ابتدایی شهرستان، توسط امور آب و فاضلاب فردوس به صدا درآمد.1397/09/18بازدید اعضای کمیته ارزیابی عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی فرمانداری قاینات از امورآبفای این شهرستان http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3816بازدید اعضای کمیته ارزیابی عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی فرمانداری قاینات از امورآبفای این شهرستان1397/09/18تعویض خازن چاه شماره 3 سرند فردوس http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3815مدیر امور آب و فاضلاب فردوس از تعویض خازن چاه شماره 3 این شهر خبر داد.1397/09/18کاهش میزان هدررفت آب استان در هشت ماهه نخست سال جاری http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3814پنجمین جلسه کمیته آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی برگزار شد.1397/09/18بازدید مسئول پروژه های مسکن مهر شرکت مهندسی از پروژه های در دست اجرای شرکت آب و فاضلاب استان در شهرهای قاین و بیرجند http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3813بازدید مسئول پروژه های مسکن مهر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از پروژه های در دست اجرای شرکت آب و فاضلاب استان در شهرهای قاین و بیرجند1397/09/17دیدار مدیر امور آب و فاضلاب قاین با معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار http://abfa-khj.ir/?id=news/show/3812دیدار مدیر امور آب و فاضلاب قاین با معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار1397/09/15