بیرجند


نمایش   10   |   20   |   50   |   100   |   200   |   500    در هر صفحه

402  -   1400/01/22 - تجدید مناقصه خرید لوازم انشعاب آب
مهلت دریافت اسناد : 1400/01/26     مهلت ارسال :1400/02/06

401  -   1400/01/22 - تجدید مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن
مهلت دریافت اسناد : 1400/01/26     مهلت ارسال :1400/02/06

400  -   1400/01/22 - خرید لوله پنج لایه و اتصالات رابط تو پیچ و روپیچ لوله پنج لایه
مهلت دریافت اسناد : 1400/01/26     مهلت ارسال :1400/02/06

399  -   1400/01/15 - بهره برداری، راهبری (مدیریت) ، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه آب شرب شهر طبس
مهلت دریافت اسناد : 1400/01/18     مهلت ارسال :1400/01/28

398  -   1400/01/14 - مجتمع آبرسانی القار درویش آباد شهرستان سربیشه فاز 3
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/28     مهلت ارسال :1400/01/14

397  -   1400/01/14 - تجدید خرید 250 تن لوله پلی اتیلن تک لایه
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/23     مهلت ارسال :1400/01/14

396  -   1399/12/26 - اصلاح شبکه های توزیع در سطح روستاهای آنیک،گیت،خونیکسار و تختجان شهرستان درمیان
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/16     مهلت ارسال :1399/12/26

395  -   1399/12/26 - اصلاح شبکه های توزیع در سطح شهرهای اسدیه،گزیک و طبس مسینا شهرستان درمیان
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/16     مهلت ارسال :1399/12/26

394  -   1399/12/09 - خرید لوازم انشعاب آب
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/11     مهلت ارسال :1399/12/23

393  -   1399/12/09 - خرید اتصالات پلی اتیلن
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/11     مهلت ارسال :1399/12/23

392  -   1399/12/09 - خرید لوله پنج لایه و اتصالات رابط توپیچ و روپیچ لوله پنج لایه
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/11     مهلت ارسال :1399/12/23

391  -   1399/12/09 - خرید 105279 کیلوگرم لوله پلی اتیلن تک لایه
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/11     مهلت ارسال :1399/12/23

390  -   1399/12/16 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهرها و روستاهای شهرستلن سرایان
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/03     مهلت ارسال :1399/12/13

389  -   1399/12/16 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهرها و روستاهای شهرستلن قاینات
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/03     مهلت ارسال :1399/12/13

388  -   1399/12/13 - خرید لوله آبده گالوانیزه درزدار
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/29     مهلت ارسال :1399/12/12

387  -   1399/12/13 - خرید اتصالات الکترو فیوژن و بات فیوژن در اقطار مختلف
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/29     مهلت ارسال :1399/12/12

386  -   1399/12/13 - خرید 250 تن لوله پلی اتیلن تک لایه
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/29     مهلت ارسال :1399/12/12

385  -   1399/11/21 - مجتمع آبرسانی سمک شهرستان نهبندان
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/27     مهلت ارسال :1399/12/10

384  -   1399/11/21 - تجدید مناقصه اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهرها ی اسدیه، گزیک و طبس مسینا شهرستان درمیان
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/27     مهلت ارسال :1399/12/10

383  -   1399/11/21 - مناقصه اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در در سطح روستاهای آنیک، گیت، خونیکسار، و تخته جان شهرستان درمیان
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/27     مهلت ارسال :1399/12/10

382  -   1399/11/21 - مناقصه اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهرها و روستاهای شهرستان بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/27     مهلت ارسال :1399/12/10

381  -   1399/11/21 - مناقصه اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهرها و روستاهای شهرستان زیرکوه
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/27     مهلت ارسال :1399/12/10

380  -   1399/11/19 - مزایده لوله های پلی اتیلن خارج از مدار بهره برداری مدفون به متراژ تقریبی 190 هزار متر و وزن تقریبی 280 هزار کیلوگرم
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/21     مهلت ارسال :1399/12/02

379  -   1399/11/28 - تجدید اصلاح شبکه توزیع آب شرب شهر قهستان
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/14     مهلت ارسال :1399/11/27

378  -   1399/11/28 - تجدید اصلاح شبکه های توزیع در سطح شهرها و روستاهای شهرستان بشرویه
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/14     مهلت ارسال :1399/11/27

377  -   1399/11/28 - تجدید مناقصه اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهرها و روستاهای شهرستان سرایان
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/14     مهلت ارسال :1399/11/27

376  -   1399/11/28 - تجدید اصلاح شبکه های توزیع در سطح شهرها و روستاهای شهرستان قاین
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/14     مهلت ارسال :1399/11/27

375  -   1399/11/28 - تجدید مناقصه اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهرها و روستاهای شهرستان فردو س
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/14     مهلت ارسال :1399/11/27

374  -   1399/11/28 - تجدید اصلاح شبکه های توزیع در سطح شهرها و روستاهای شهرستان خوسف
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/14     مهلت ارسال :1399/11/27

373  -   1399/10/27 - خرید لوله چدن
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/02     مهلت ارسال :1399/11/19

372  -   1399/11/14 - تجدید خرید 2200 دستگاه کنتور 1/2 مولتی جت خشک
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/01     مهلت ارسال :1399/11/13

371  -   1399/11/16 - تامین نیاز مالی طرح تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/29     مهلت ارسال :1399/11/15

370  -   1399/11/12 - تامین کنتور آب خانگی
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/29     مهلت ارسال :1399/11/11

369  -   1399/11/06 - خرید لوله پنج لایه و اتصال رابط توپیچ لوله پنج لایه
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/25     مهلت ارسال :1399/11/05

368  -   1399/10/29 - خرید لوله فاضلابی پلی اتیلن کاروگیت کوپلردار
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/15     مهلت ارسال :1399/10/30

367  -   1399/10/29 - خرید 100000 کیلوگرم لوله پلی اتیلن
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/14     مهلت ارسال :1399/10/27

366  -   1399/10/08 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان نهبندان
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13     مهلت ارسال :1399/10/24

365  -   1399/10/08 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان فردوس
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13     مهلت ارسال :1399/10/24

364  -   1399/10/08 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان سربیشه
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13     مهلت ارسال :1399/10/24

363  -   1399/10/08 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان سرایان
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13     مهلت ارسال :1399/10/24

362  -   1399/10/08 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان بشرویه
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13     مهلت ارسال :1399/10/24

361  -   1399/10/08 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان طبس
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13     مهلت ارسال :1399/10/24

360  -   1399/10/08 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان قاینات
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13     مهلت ارسال :1399/10/24

359  -   1399/10/08 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان خوسف
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13     مهلت ارسال :1399/10/24

358  -   1399/10/08 - اصلاح شبکه توزیع آب شرب شهر قهستان
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13     مهلت ارسال :1399/10/24

357  -   1399/10/07 - خرید 2200 کنتور 1/2 مولتی جت خشک
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/11     مهلت ارسال :1399/10/22

356  -   1399/10/07 - خريد ۹ دستگاه تابلو برق و ۲۶۵ متر کابل
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/11     مهلت ارسال :1399/10/22

355  -   1399/10/21 - تامین کنتور آب خانگی
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/06     مهلت ارسال :1399/10/20

354  -   1399/10/15 - به دلیل تغییر در اسناد شرایط خصوصی پیمان فاضلاب منطقه ظفر اسناد جدید شرایط خصوصی پیمان را از سایت دریافت نمایید
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/30     مهلت ارسال :1399/10/14

353  -   1399/10/15 - شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه ظفر و خطوط پراکنده شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/30     مهلت ارسال :1399/10/14

350  -   1399/09/16 - خرید لوله فاضلابی پلی اتیلن کاروگیت کوپلردار
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/23     مهلت ارسال :1399/10/03

349  -   1399/09/30 - خرید کنتور مولتی جت خشک و کنتور التراسونیک
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/15     مهلت ارسال :1399/09/30

348  -   1399/09/30 - تامین نیاز مالی طرح تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی خراسان جنوبی
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/15     مهلت ارسال :1399/09/29

347  -   1399/09/26 - خدمات تامین نیروی انسانی زمان مزدی در سطح استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/15     مهلت ارسال :1399/09/25

346  -   1399/09/23 - مجتمع آبرسانی پسوچ(تکمیل آبرسانی به روستاهای بواج،عنید،حمبل و چهکند)
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/10     مهلت ارسال :1399/09/22

345  -   1399/09/23 - آبرسانی به بیرجند( اصلاح بخشی از خط انتقال دشت رکات بیرجند از شهرک صنعتی تا حسین آباد)
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/10     مهلت ارسال :1399/09/22

344  -   1399/09/18 - خرید شیرآلات و اتصالات
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/05     مهلت ارسال :1399/09/17

343  -   1399/09/17 - نگهداری،عیب یابی و رفع عیب تجهیزات الکتریکال شرکت آب و فاضلاب در سطح شهرستانهای استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/02     مهلت ارسال :1399/09/15

342  -   1399/09/19 - تجدید آبرسانی به مجتمع های بهدان،پسوچ و گازار شهرستان بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/02     مهلت ارسال :1399/09/18

341  -   1399/09/01 - مزایده عمومی کالاهای مستعمل و راکد خود شامل لوله های فولادی در اقطار مختلف به متراژ تقریبی 2500 متر
مهلت دریافت اسناد : 1399/08/18     مهلت ارسال :1399/08/28

340  -   1399/08/18 - تجدید بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان نهبندان
مهلت دریافت اسناد : 1399/08/06     مهلت ارسال :1399/08/17

339  -   1399/08/18 - تجدید بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان زیرکوه
مهلت دریافت اسناد : 1399/08/06     مهلت ارسال :1399/08/17

338  -   1399/08/11 - بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان فردوس
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/27     مهلت ارسال :1399/08/10

337  -   1399/08/10 - اجاره 31 دستگاه خودروی سواری و وانت با راننده
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/23     مهلت ارسال :1399/08/07

336  -   1399/07/30 - بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان نهبندان
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/19     مهلت ارسال :1399/07/29

335  -   1399/07/30 - بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان قاین
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/19     مهلت ارسال :1399/07/29

334  -   1399/07/30 - بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان سربیشه
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/19     مهلت ارسال :1399/07/29

333  -   1399/07/30 - بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان زیرکوه
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/19     مهلت ارسال :1399/07/29

332  -   1399/07/30 - بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان بشرویه
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/19     مهلت ارسال :1399/07/29

331  -   1399/07/30 - بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان سرایان
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/19     مهلت ارسال :1399/07/29

330  -   1399/07/05 - خرید لوله چدن داکتیل تایتون
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/20     مهلت ارسال :1399/08/03

329  -   1399/08/05 - آبرسانی به روستای استند شهرستان نهبندان
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/19     مهلت ارسال :1399/08/03

328  -   1399/07/15 - اصلاح اسناد مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه پراکنده تاسیسات آب و خدمات مشترکین شهرستان طبس
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/30     مهلت ارسال :1399/07/14

327  -   1399/07/15 - زمان آخرین مهلت ارسال پیشنهادات و بازگشایی مناقصات 99/6-99/8-99/41-99/42 تغییر یافت
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/30     مهلت ارسال :1399/07/14

326  -   1399/07/23 - مزایده عمومی کالاهای مستعمل و راکد خود شامل:پمپ،موتور شناور،پمپ ویکائل،کف کش و لجن کش
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/12     مهلت ارسال :1399/07/22

325  -   1399/07/23 - مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:7749/28 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل40% همکف تجاری و 6 طبقه مسکونی به سطح اشغال 40% برابر صورتجلسه کمیسیون استان) واقع در بلوار صیاد
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/12     مهلت ارسال :1399/07/22

324  -   1399/07/23 - خرید لوله پلی اتیلن
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/09     مهلت ارسال :1399/07/22

323  -   1399/07/23 - اجرای پروژه مجتمع آبرسانی کلاته ملا( شبکه توزیع آب و مخزن 300 متر مکعبی روستای اشک) شهرستان درمیان
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/09     مهلت ارسال :1399/07/22

322  -   1399/07/28 - عملیات اجرائی مخزن 1000 مترمکعبی و خط انتقال آب شهر گزیک ,و آبرسانی به مجتمع های بهدان ، پسوچ و گازار شهرستان بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/09     مهلت ارسال :1399/07/28

321  -   1399/07/20 - اجاره خودروی سواری و وانت با راننده
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/06     مهلت ارسال :1399/07/19

320  -   1399/07/15 - انجام خدمات پیمانکاری پشتیبانی و تامین نیروی انسانی
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/05     مهلت ارسال :1399/07/15

319  -   1399/07/15 - اسناد مناقصه پیمان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه پراکنده تاسیسات آب و خدمات مشترکین شهرستان طبس
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/30     مهلت ارسال :1399/07/14

318  -   1399/07/15 - اسناد مناقصه پیمان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه پراکنده تاسیسات آب و خدمات مشترکین شهرستان خوسف
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/30     مهلت ارسال :1399/07/14

317  -   1399/07/15 - اسناد مناقصه پیمان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه پراکنده تاسیسات آب و خدمات مشترکین شهرستان فردوس
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/30     مهلت ارسال :1399/07/14

316  -   1399/07/15 - اسناد مناقصه پیمان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه پراکنده تاسیسات آب شهرستان بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/30     مهلت ارسال :1399/07/14

315  -   1399/06/13 - تأمین 13نفر راننده برای تانکرهای سیار در شهرستان های استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/17     مهلت ارسال :1399/06/29

314  -   1399/06/13 - بهره برداری و نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه تاسیسات شهرستان قاین
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/17     مهلت ارسال :1399/06/29

313  -   1399/06/13 - بهره برداری و نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه تاسیسات شهرستان درمیان
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/17     مهلت ارسال :1399/06/29

312  -   1399/06/13 - بهره برداری و نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه تاسیسات شهرستان نهبندان
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/17     مهلت ارسال :1399/06/29

311  -   1399/06/13 - بهره برداری و نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه تاسیسات شهرستان سربیشه
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/17     مهلت ارسال :1399/06/29

310  -   1399/06/13 - بهره برداری و نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه تاسیسات شهرستان زیرکوه
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/17     مهلت ارسال :1399/06/29

309  -   1399/06/25 - نظارت عالیه و کارگاهی اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/16     مهلت ارسال :1399/06/24

301  -   1399/05/05 - برونسپاری فعالیتهای قرائت ،توزیع قبوض،وصول مطالبات در شهرستان بیرجند(روستا وشهر)
مهلت دریافت اسناد : 1399/04/20     مهلت ارسال :1399/05/04

300  -   1399/04/28 - تجدید عملیات اجرائی مخزن 1000 مترمکعبی وخط انتقال آب شهرگزیک
مهلت دریافت اسناد : 1399/04/14     مهلت ارسال :1399/04/28

298  -   1399/04/18 - عملیات پروژه مرمت و ترمیم آسفالت نوارحفاری مسیر پروژههای آب وفاضلاب در سطح شهربیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1399/04/04     مهلت ارسال :1399/04/17

297  -   1399/04/11 - عملیات اجرائی آبرسانی وشبکه توزیع آب اراضی فخر موسوی شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1399/03/27     مهلت ارسال :1399/04/10

296  -   1399/03/31 - عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب اراضی فخر موسوی و منطقه مهرشهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1399/03/17     مهلت ارسال :1399/03/31

295  -   1399/03/31 - عملیات اجرائی بهسازی ومقاوم سازی خطوط انتقال آب بهداشتی شهر دیهوک
مهلت دریافت اسناد : 1399/03/17     مهلت ارسال :1399/03/31

294  -   1398/11/27 - عملیات اجرائی پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فردوس (زونA3)
مهلت دریافت اسناد : 1398/11/12     مهلت ارسال :1398/11/27

293  -   1398/11/27 - عملیات اجرائی پروژه بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بیرجند(خیابان ملاصدار و بخشی از جنوب شرقی غفاری)
مهلت دریافت اسناد : 1398/11/12     مهلت ارسال :1398/11/27

292  -   1398/11/27 - عملیات اجرائی بهسازی ومقاوم سازی خطوط انتقال آب بهداشتی شهر دیهوک
مهلت دریافت اسناد : 1398/11/12     مهلت ارسال :1398/11/27

291  -   1398/11/27 - عملیات اجرائی اصلاح خط انتقال دشت رکات شهربیرجند(روبروی شهرک صنعتی)
مهلت دریافت اسناد : 1398/11/12     مهلت ارسال :1398/11/27

290  -   1398/11/26 - خرید لوله پلی اتیلن تک لایه
مهلت دریافت اسناد : 1398/11/10     مهلت ارسال :1398/11/26

289  -   1398/10/26 - مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:83/7926 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی 40% همکف تجاری و6 طبقه مسکونی به سطح اشغال 40% برابرصورتجلسه کمیسیون استان) واقع در بلوار صیاد شیراز
مهلت دریافت اسناد : 1398/11/05     مهلت ارسال :1398/11/07

288  -   1398/10/30 - عملیات اجرائی اصلاح خط انتقال دشت رکات شهربیرجند (روبروی شهرک صنعتی)
مهلت دریافت اسناد : 1398/10/15     مهلت ارسال :1398/10/30

287  -   1398/10/30 - عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب مهرشهر بیرجند(زون 5)
مهلت دریافت اسناد : 1398/10/15     مهلت ارسال :1398/10/30

286  -   1398/10/28 - عملیات اجرائی احداث سایت مخزن 1000 مترمکعبی و خط انتقال آب شهر گزیک
مهلت دریافت اسناد : 1398/10/12     مهلت ارسال :1398/10/28

285  -   1398/10/28 - عملیات اصلاح وبازسازی شبکه توزیع فرسوده آب شهربیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1398/10/12     مهلت ارسال :1398/10/28

284  -   1398/10/16 - تجدید عملیات مدیریت فشار شبکه توزیع آب شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1398/10/01     مهلت ارسال :1398/10/15

283  -   1398/10/08 - عملیات اجرایی شبکه فرعی فاضلاب و همزمان نصب انشعابات فاضلاب در سطح شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1398/09/23     مهلت ارسال :1398/10/07

282  -   1398/09/16 - خرید کنتور و لوله و اتصالات
مهلت دریافت اسناد : 1398/09/02     مهلت ارسال :1398/09/16

281  -   1398/09/19 - عملیات مدیریت فشار شبکه توزیع آب شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1398/09/02     مهلت ارسال :1398/09/18

280  -   1398/09/11 - شناسائی سرمایه گذار جهت ارزیابی کیفی به منظورتامین منابع مالی،طراحی،ساخت واحداث،تامین تجهیزات،نصب و راه اندازی تجاری تصفیه خانه فاضلاب واحداث و بهره برداری از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهرهای فردوس – اسلامیه به روش بیع متقابل Buy Back))»
مهلت دریافت اسناد : 1398/08/18     مهلت ارسال :1398/09/10

279  -   1398/08/21 - عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه جنوب شرقی(حدفاصل خیابان های غفاری تا سمن) ونصب انشعابات فاضلاب در شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/28     مهلت ارسال :1398/08/21

278  -   1398/08/12 - عملیات احداث مخزن 1000 مترمکعبی شهر خوسف و ساختمان های جنبی مربوطه
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/28     مهلت ارسال :1398/08/12

277  -   1398/08/12 - مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:83/7926 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی 40% همکف تجاری و6 طبقه مسکونی به سطح اشغال 40% برابرصورتجلسه کمیسیون استان) واقع در بلوار صیاد شیراز
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/28     مهلت ارسال :1398/08/12

276  -   1398/08/28 - "پیاده سازی نیروگاههای خورشیدی و استحصال برق"
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/30     مهلت ارسال :1398/08/27

275  -   1398/07/29 - برونسپاری فعالیتهای دبیرخانه،نظافت،امور دفتری،پشتیبانی،فضای سبز،سرایداری،راننده،اپراتور،و مراقب تاسیسات در ستاد وامور بیرجند(حجمی)
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/13     مهلت ارسال :1398/07/28

274  -   1398/07/23 - عملیات مدیریت فشار شبکه توزیع آب شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/08     مهلت ارسال :1398/07/22

273  -   1398/07/13 - برونسپاری فعالیتهای خدمات تامین نیروی انسانی در سطح استان(زمان مزدی)
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/31     مهلت ارسال :1398/07/13

272  -   1398/06/25 - خرید لوله ولوازم نصب انشعابات فاضلاب
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/10     مهلت ارسال :1398/06/24

271  -   1398/05/06 - برونسپاری فعالیتهای بهره برداری و مشترکین واداری شهرهای سرایان،آیسک وسه قلعه،فردوس و اسلامیه و بشرویه
مهلت دریافت اسناد : 1398/05/10     مهلت ارسال :1398/05/22

270  -   1398/05/20 - واگذاری اجاره سالن ورزشی شرکت آب و فاضلاب استان
مهلت دریافت اسناد : 1398/05/05     مهلت ارسال :1398/05/20

269  -   1398/05/16 - تجدید آگهی عملیات اجرایی کلکتور 600 میلیمتر شمال شهر و بخشی از باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر قاین
مهلت دریافت اسناد : 1398/04/31     مهلت ارسال :1398/05/16

268  -   1398/04/26 - یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:7740 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار صیاد شیرازی- حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری
مهلت دریافت اسناد : 1398/04/18     مهلت ارسال :1398/04/26

267  -   1398/04/15 - عملیات اجرایی کلکتور 600 میلیمتر شمال شهر و بخشی از باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر قاین
مهلت دریافت اسناد : 1398/04/01     مهلت ارسال :1398/04/15

266  -   1398/03/18 - یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:7740 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار صیاد شیرازی- حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری
مهلت دریافت اسناد : 1398/03/10     مهلت ارسال :1398/03/18

265  -   1397/12/26 - کالاهای مستعمل و راکد خود شامل:لوله،اتصالات،پمپ و موتور شناور،آهن قراضه، لوازم اداری،کنتور،تانکر وسایر موارد را از طریق مزایده عمومی
مهلت دریافت اسناد : 1397/12/14     مهلت ارسال :1397/12/25

264  -   1397/12/18 - نسبت به شناسائی محل مناسبی جهت ساختمان اداری امور آب و فاضلاب بیرجند به زیربنای حدود1300 مترمربع و دارای محوطه وپارکینگ مناسب
مهلت دریافت اسناد : 1397/12/11     مهلت ارسال :1397/12/15

263  -   1397/12/19 - عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بیرجند (بخشی از زون E-
مهلت دریافت اسناد : 1397/12/09     مهلت ارسال :1397/12/19

262  -   1397/12/14 - مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:83/7926 مترمربع با کاربری40% همکف تجاری و40% در 6 طبقه مسکونی(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار صیاد شیرازی- حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری
مهلت دریافت اسناد : 1397/12/04     مهلت ارسال :1397/12/13

261  -   1397/12/04 - خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت با متعلقات
مهلت دریافت اسناد : 1397/11/18     مهلت ارسال :1397/12/04

260  -   1397/12/04 - تجدید نگهداری،بهره برداری و تعمیرات شبکه توزیع آب شهر بیرجند به مدت 2 سال
مهلت دریافت اسناد : 1397/11/18     مهلت ارسال :1397/12/04

259  -   1397/11/15 - برونسپاری بهره برداری،نگهداری و راهبری،تاسیسات شبکه جمع آوری و خط انتقال وتصفیه خانه فاضلاب شهربیرجند(به مدت 2 سال)
مهلت دریافت اسناد : 1397/11/06     مهلت ارسال :1397/11/14

258  -   1397/11/06 - نگهداری،بهره برداری وتعمیرات شبکه توزیع آب شهر بیرجند به مدت 2 سال
مهلت دریافت اسناد : 1397/10/21     مهلت ارسال :1397/11/06

257  -   1397/11/03 - عملیات اجرائی باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فردوس(زون D-2
مهلت دریافت اسناد : 1397/10/18     مهلت ارسال :1397/11/03

256  -   1397/10/19 - عملیات اجرایی پروژه شبکه جمع آوری بخش های باقیمانده نواحی شهرسربیشه(SA-B2،SA-D)
مهلت دریافت اسناد : 1397/10/04     مهلت ارسال :1397/10/18

255  -   1397/10/05 - برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین و خدماتی امورهای نهبندان،سربیشه ،اسدیه وخوسف(منطقه جنوب استان)
مهلت دریافت اسناد : 1397/09/24     مهلت ارسال :1397/10/05

254  -   1397/09/13 - ارزیابی تامین کنندگان و تولیدکنندگان و کارخانجات
مهلت دریافت اسناد : 1397/08/27     مهلت ارسال :1397/09/12

253  -   1397/08/03 - برونسپاری خدمات پیمانکاری نظافت،دبیرخانه،واحد دفتری،فضای سبز و پشتیبانی، نگهبانی و سرایداری در شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1397/07/16     مهلت ارسال :1397/08/02

252  -   1397/07/21 - عملیات اجرایی شبکه جمع‌آوری فاضلاب نواحی(SA-D–SA-B2) شهر سربیشه
مهلت دریافت اسناد : 1397/07/05     مهلت ارسال :1397/07/21

251  -   1397/07/21 - عملیات اجرایی بخشی از خط انتقال آب شهرحاجی آباد
مهلت دریافت اسناد : 1397/07/05     مهلت ارسال :1397/07/21

250  -   1397/07/21 - عملیات اجرای خط انتقال رفت به مخزن 2000مترمکعبی شهر خوسف
مهلت دریافت اسناد : 1397/07/05     مهلت ارسال :1397/07/21

249  -   1397/07/01 - برونسپاری خدمات تامین نیروی انسانی در سطح استان(زمان مزدی)
مهلت دریافت اسناد : 1397/06/16     مهلت ارسال :1397/06/31

248  -   1397/05/28 - خرید لوله UPVC
مهلت دریافت اسناد : 1397/05/13     مهلت ارسال :1397/05/28

247  -   1397/05/28 - عملیات اجرائی پروژه آبرسانی به منطقه فشاری یک شهر فردوس
مهلت دریافت اسناد : 1397/05/13     مهلت ارسال :1397/05/28

246  -   1397/05/03 - انجام خدمات برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرهای سرایان،آیسک وسه قلعه
مهلت دریافت اسناد : 1397/04/19     مهلت ارسال :1397/05/02

245  -   1397/04/23 - عملیات اجرائی بخشی از خط انتقال آب شهر حاجی آباد
مهلت دریافت اسناد : 1397/04/10     مهلت ارسال :1397/04/23

244  -   1397/04/23 - عملیات اجرائی پروژه احداث حوضچه قطع سریع و عایق بندی سقف مخزن 17 شهریور
مهلت دریافت اسناد : 1397/04/10     مهلت ارسال :1397/04/23

243  -   1397/04/23 - عملیات اجرائی پروژه آبرسانی به منطقه فشاری یک شهر فردوس
مهلت دریافت اسناد : 1397/04/10     مهلت ارسال :1397/04/23

242  -   1397/04/09 - انجام خدمات برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرهای نهبندان وشوسف
مهلت دریافت اسناد : 1397/03/24     مهلت ارسال :1397/04/09

241  -   1397/03/27 - عملیات اجرایی آبرسانی به شهرک مشاغل (صنوف) بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1397/03/12     مهلت ارسال :1397/03/27

240  -   1397/03/27 - عملیات اجرائی پروژه احداث حوضچه قطع سریع و عایق بندی سقف مخزن 17 شهریور
مهلت دریافت اسناد : 1397/03/10     مهلت ارسال :1397/03/27

238  -   1397/03/27 - عملیات اجرائی پروژه اصلاح وتوسعه بخشی از شبکه توزیع آب شهرهای نهبندان وشوسف
مهلت دریافت اسناد : 1397/03/10     مهلت ارسال :1397/03/27

237  -   1397/03/27 - عملیات اجرائی پروژه آبرسانی به منطقه فشاری یک شهر فردوس
مهلت دریافت اسناد : 1397/03/10     مهلت ارسال :1397/03/27

236  -   1397/03/20 - انجام خدمات برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرهای سرایان،آیسک وسه قلعه
مهلت دریافت اسناد : 1397/02/29     مهلت ارسال :1397/03/19

235  -   1397/02/10 - تجدید آگهی برونسپاری فعالیتهای قرائت کنتور،وصول مطالبات و توزیع قبوض آب بهاء در سطح شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1397/01/25     مهلت ارسال :1397/02/09

234  -   1396/12/21 - عملیات اجرایی اصلاح وتوسعه شبکه توزیع آب شهرهای نهبندان وشوسف
مهلت دریافت اسناد : 1397/01/01     مهلت ارسال :1397/01/20

233  -   1397/01/19 - عملیات اجرائی اصلاح شبکه توزیع آب شهر فردوس
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/29     مهلت ارسال :1397/01/18

232  -   1397/01/19 - عملیات اجرایی بخشی از شبکه توزیع آب شهر طبس گلشن
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/29     مهلت ارسال :1397/01/18

231  -   1397/01/16 - عملیات اجرائی پروژه احداث حوضچه شیر قطع سریع وعایق بندی سقف مخزن 17 شهریورشهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/26     مهلت ارسال :1397/01/15

230  -   1397/01/15 - عملیات اجرائی پروژه احداث مخزن 5000 مترمکعبی شهر قاین
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/25     مهلت ارسال :1397/01/14

229  -   1397/01/15 - عملیات اجرائی پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه(B3-1) شهر قاین
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/25     مهلت ارسال :1397/01/14

228  -   1397/01/15 - عملیات اجرائی پروژه شبکه جمع آوری بخش های باقیمانده نواحی شهرسربیشه
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/25     مهلت ارسال :1397/01/14

227  -   1397/01/08 - عملیات اجرایی شبکه جمع آوری وخط انتقال فاضلاب مهرشهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/18     مهلت ارسال :1397/01/07

226  -   1396/12/24 - عملیات اجرائی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ وخط انتقال آب مخازن 2000 مترمکعبی شهر سرایان
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/10     مهلت ارسال :1396/12/23

225  -   1396/12/20 - قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:83/7926 مترمربع با کاربری40% همکف تجاری و40% در 6 طبقه مسکونی(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار صیاد شیرازی
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/04     مهلت ارسال :1396/12/19

224  -   1396/12/20 - برونسپاری فعالیتهای قرائت کنتور،وصول مطالبات و توزیع قبوض آب بهاء در سطح شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/03     مهلت ارسال :1396/12/19

223  -   1396/12/19 - عملیات اجرائی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر قاین
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/02     مهلت ارسال :1396/12/17

222  -   1396/12/13 - خرید الکتروپمپ شناور
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/27     مهلت ارسال :1396/12/12

221  -   1396/12/14 - عملیات اجرائی پروژه احداث مخزن 5000 مترمکعبی شهر قاین
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/27     مهلت ارسال :1396/12/13

219  -   1396/12/09 - خرید لوله جدار چاه
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/23     مهلت ارسال :1396/12/08

218  -   1396/12/09 - خرید لوله فولادی سیاه جوشی،
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/23     مهلت ارسال :1396/12/08

217  -   1396/12/02 - برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری امورقاین و امورحاجی آباد
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/18     مهلت ارسال :1396/12/02

216  -   1396/12/06 - خرید لوازم فاضلابPVC
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/18     مهلت ارسال :1396/12/05

215  -   1396/12/05 - عملیات اجرائی خطوط آبرسانی در شهر قاین
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/18     مهلت ارسال :1396/12/03

214  -   1396/11/26 - خرید لوله چدن داکتیل
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/12     مهلت ارسال :1396/11/25

213  -   1396/11/25 - فروش یک قطعه زمین بشماره 406-4 از اراضی پلاک4323 اصلی از بخش2 شهربیرجند به متراژ83/7926 متر مربع با کاربری40% همکف تجاری و 40% در 6 طبقه مسکونی (طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار شهید صیاد شیرازی – حدفاصل شیرازی وبلوار ناصری شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/08     مهلت ارسال :1396/11/24

212  -   1396/11/18 - خرید دو مرحله ای الکتروپمپ شناور
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/02     مهلت ارسال :1396/11/17

211  -   1396/11/08 - پيش فروش پساب طرح احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر سربیشه
مهلت دریافت اسناد : 1396/10/19     مهلت ارسال :1396/11/07

210  -   1396/11/08 - پيش فروش پساب طرح احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر قاین
مهلت دریافت اسناد : 1396/10/19     مهلت ارسال :1396/11/07

209  -   1396/10/19 - خرید دو مرحله ای الکتروپمپ شناور
مهلت دریافت اسناد : 1396/10/06     مهلت ارسال :1396/10/23

208  -   1396/10/18 - برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرقاین
مهلت دریافت اسناد : 1396/10/03     مهلت ارسال :1396/10/17

207  -   1396/08/30 - تامین مجموعه کیت انشعاب آب
مهلت دریافت اسناد : 1396/08/11     مهلت ارسال :1396/08/29

206  -   1396/08/23 - ارائه خدمات تایپ ،امور دفتری ، نظافت و پشتیبانی وامور دفتری وفضای سبز در سطح بیرجند و شهرهای استان
مهلت دریافت اسناد : 1396/08/07     مهلت ارسال :1396/08/22

205  -   1396/07/02 - انجام فعالیتهای خدمات پیمانکاری پشتیبانی وتامین نیروی انسانی در سطح استان را به مدت 1 سال(12 ماه)
مهلت دریافت اسناد : 1396/06/14     مهلت ارسال :1396/07/01

204  -   1396/06/11 - ارزیابی کیفی نظارت عالیه وکارگاهی مخزن بیرجند و مخزن سرایان
مهلت دریافت اسناد : 1396/06/09     مهلت ارسال :1396/06/09

203  -   1396/06/07 - عملیات اجرائی شبکه فاضلاب ناحیه 3ِD- شهر فردوس
مهلت دریافت اسناد : 1396/05/23     مهلت ارسال :1396/06/06

202  -   1396/06/06 - ارزیابی عملیات تکمیلی مخزن 2000 مترمکعبی شهر سرایان
مهلت دریافت اسناد : 1396/05/20     مهلت ارسال :1396/06/05

201  -   1396/05/16 - ارزیابی عملیات اجرائی طرح تاسیسات آبرسانی و تامین فشار آب ساختمانهای شمال شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1396/04/31     مهلت ارسال :1396/05/15

200  -   1396/04/12 - ارزیابی کیفی عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب بیرجند(خیابان غفاری از جابربن حیان تا آوینی
مهلت دریافت اسناد : 1396/03/24     مهلت ارسال :1396/04/11

199  -   1396/04/11 - ارزیابی بازرسی فنی کالا و تجهیزات
مهلت دریافت اسناد : 1396/04/01     مهلت ارسال :1396/04/10

198  -   1396/03/06 - خرید لوله های پلی اتیلن
مهلت دریافت اسناد : 1396/02/23     مهلت ارسال :1396/03/06

197  -   1396/03/06 - مزایده عمومی حضوری کالاهای اسقاط ومستعمل (شامل:لوله آزبست،پلی اتیلن وچدن و فولادی و ضایعات برنج واتصالات و لوازم اداری) ویک دستگاه خودرو وانت مزدا(تک کابین2000 )
مهلت دریافت اسناد : 1396/02/21     مهلت ارسال :1396/02/28

196  -   1396/03/07 - ارزیابی کیفی عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب پادگان 04 بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1396/02/20     مهلت ارسال :1396/03/06

195  -   1396/05/26 - تجدید ارزیابی کیفی عملیات اجرائی شبکه فاضلاب ناحیه SA-E شهرسربیشه
مهلت دریافت اسناد : 1396/05/10     مهلت ارسال :1396/05/25

194  -   1395/12/18 - برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرسرایان را به مدت 1 سال
مهلت دریافت اسناد : 1395/12/04     مهلت ارسال :1395/12/17

193  -   1395/12/18 - برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرفردوس را به مدت 1 سال
مهلت دریافت اسناد : 1395/12/04     مهلت ارسال :1395/12/17

192  -   1395/10/08 - عملیات اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب منطقه 6 مهر شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1395/10/15     مهلت ارسال :1395/11/02

191  -   1395/10/07 - عملیات انجام خدمات قرائت ،توزیع قبوض و وصول درآمد در شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1395/10/14     مهلت ارسال :1395/10/28

190  -   1395/10/22 - تجدیدآگهی برونسپاری نگهداری وتعمیرات تاسیسات شبکه توزیع وخطوط انتقال آب شهر بیرجند را به مدت 2 سال
مهلت دریافت اسناد : 1395/10/10     مهلت ارسال :1395/10/21

189  -   1395/10/21 - انجام فعالیتهای نگهداری،راهبری و بهره برداری از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند را به مدت 2 سال(24 ماه)
مهلت دریافت اسناد : 1395/10/04     مهلت ارسال :1395/10/20

187  -   1395/09/09 - برونسپاری نگهداری وتعمیرات تاسیسات شبکه توزیع وخطوط انتقال آب شهر بیرجند را به مدت 2 سال
مهلت دریافت اسناد : 1395/09/15     مهلت ارسال :1395/09/29Power by : RAAKCMS

شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی
بیرجند

جستجو RSS نسخه انگلیسی اخبار
دوشنبه
1400/01/23

نیازمندی های کارآموزی
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت نیرو
شرکت مهندسی
سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات
خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی
پیام رسان سروش
اخبار کرونا

صفحه اول       مناقصات شرکت


نمایش   10   |   20   |   50   |   100   |   200   |   500    در هر صفحه

402  -   1400/01/22 - تجدید مناقصه خرید لوازم انشعاب آب
مهلت دریافت اسناد : 1400/01/26     مهلت ارسال :1400/02/06

401  -   1400/01/22 - تجدید مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن
مهلت دریافت اسناد : 1400/01/26     مهلت ارسال :1400/02/06

400  -   1400/01/22 - خرید لوله پنج لایه و اتصالات رابط تو پیچ و روپیچ لوله پنج لایه
مهلت دریافت اسناد : 1400/01/26     مهلت ارسال :1400/02/06

399  -   1400/01/15 - بهره برداری، راهبری (مدیریت) ، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه آب شرب شهر طبس
مهلت دریافت اسناد : 1400/01/18     مهلت ارسال :1400/01/28

398  -   1400/01/14 - مجتمع آبرسانی القار درویش آباد شهرستان سربیشه فاز 3
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/28     مهلت ارسال :1400/01/14

397  -   1400/01/14 - تجدید خرید 250 تن لوله پلی اتیلن تک لایه
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/23     مهلت ارسال :1400/01/14

396  -   1399/12/26 - اصلاح شبکه های توزیع در سطح روستاهای آنیک،گیت،خونیکسار و تختجان شهرستان درمیان
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/16     مهلت ارسال :1399/12/26

395  -   1399/12/26 - اصلاح شبکه های توزیع در سطح شهرهای اسدیه،گزیک و طبس مسینا شهرستان درمیان
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/16     مهلت ارسال :1399/12/26

394  -   1399/12/09 - خرید لوازم انشعاب آب
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/11     مهلت ارسال :1399/12/23

393  -   1399/12/09 - خرید اتصالات پلی اتیلن
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/11     مهلت ارسال :1399/12/23

392  -   1399/12/09 - خرید لوله پنج لایه و اتصالات رابط توپیچ و روپیچ لوله پنج لایه
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/11     مهلت ارسال :1399/12/23

391  -   1399/12/09 - خرید 105279 کیلوگرم لوله پلی اتیلن تک لایه
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/11     مهلت ارسال :1399/12/23

390  -   1399/12/16 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهرها و روستاهای شهرستلن سرایان
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/03     مهلت ارسال :1399/12/13

389  -   1399/12/16 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهرها و روستاهای شهرستلن قاینات
مهلت دریافت اسناد : 1399/12/03     مهلت ارسال :1399/12/13

388  -   1399/12/13 - خرید لوله آبده گالوانیزه درزدار
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/29     مهلت ارسال :1399/12/12

387  -   1399/12/13 - خرید اتصالات الکترو فیوژن و بات فیوژن در اقطار مختلف
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/29     مهلت ارسال :1399/12/12

386  -   1399/12/13 - خرید 250 تن لوله پلی اتیلن تک لایه
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/29     مهلت ارسال :1399/12/12

385  -   1399/11/21 - مجتمع آبرسانی سمک شهرستان نهبندان
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/27     مهلت ارسال :1399/12/10

384  -   1399/11/21 - تجدید مناقصه اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهرها ی اسدیه، گزیک و طبس مسینا شهرستان درمیان
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/27     مهلت ارسال :1399/12/10

383  -   1399/11/21 - مناقصه اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در در سطح روستاهای آنیک، گیت، خونیکسار، و تخته جان شهرستان درمیان
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/27     مهلت ارسال :1399/12/10

382  -   1399/11/21 - مناقصه اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهرها و روستاهای شهرستان بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/27     مهلت ارسال :1399/12/10

381  -   1399/11/21 - مناقصه اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهرها و روستاهای شهرستان زیرکوه
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/27     مهلت ارسال :1399/12/10

380  -   1399/11/19 - مزایده لوله های پلی اتیلن خارج از مدار بهره برداری مدفون به متراژ تقریبی 190 هزار متر و وزن تقریبی 280 هزار کیلوگرم
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/21     مهلت ارسال :1399/12/02

379  -   1399/11/28 - تجدید اصلاح شبکه توزیع آب شرب شهر قهستان
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/14     مهلت ارسال :1399/11/27

378  -   1399/11/28 - تجدید اصلاح شبکه های توزیع در سطح شهرها و روستاهای شهرستان بشرویه
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/14     مهلت ارسال :1399/11/27

377  -   1399/11/28 - تجدید مناقصه اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهرها و روستاهای شهرستان سرایان
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/14     مهلت ارسال :1399/11/27

376  -   1399/11/28 - تجدید اصلاح شبکه های توزیع در سطح شهرها و روستاهای شهرستان قاین
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/14     مهلت ارسال :1399/11/27

375  -   1399/11/28 - تجدید مناقصه اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهرها و روستاهای شهرستان فردو س
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/14     مهلت ارسال :1399/11/27

374  -   1399/11/28 - تجدید اصلاح شبکه های توزیع در سطح شهرها و روستاهای شهرستان خوسف
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/14     مهلت ارسال :1399/11/27

373  -   1399/10/27 - خرید لوله چدن
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/02     مهلت ارسال :1399/11/19

372  -   1399/11/14 - تجدید خرید 2200 دستگاه کنتور 1/2 مولتی جت خشک
مهلت دریافت اسناد : 1399/11/01     مهلت ارسال :1399/11/13

371  -   1399/11/16 - تامین نیاز مالی طرح تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/29     مهلت ارسال :1399/11/15

370  -   1399/11/12 - تامین کنتور آب خانگی
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/29     مهلت ارسال :1399/11/11

369  -   1399/11/06 - خرید لوله پنج لایه و اتصال رابط توپیچ لوله پنج لایه
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/25     مهلت ارسال :1399/11/05

368  -   1399/10/29 - خرید لوله فاضلابی پلی اتیلن کاروگیت کوپلردار
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/15     مهلت ارسال :1399/10/30

367  -   1399/10/29 - خرید 100000 کیلوگرم لوله پلی اتیلن
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/14     مهلت ارسال :1399/10/27

366  -   1399/10/08 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان نهبندان
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13     مهلت ارسال :1399/10/24

365  -   1399/10/08 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان فردوس
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13     مهلت ارسال :1399/10/24

364  -   1399/10/08 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان سربیشه
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13     مهلت ارسال :1399/10/24

363  -   1399/10/08 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان سرایان
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13     مهلت ارسال :1399/10/24

362  -   1399/10/08 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان بشرویه
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13     مهلت ارسال :1399/10/24

361  -   1399/10/08 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان طبس
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13     مهلت ارسال :1399/10/24

360  -   1399/10/08 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان قاینات
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13     مهلت ارسال :1399/10/24

359  -   1399/10/08 - اصلاح شبکه های توزیع آب شرب در سطح شهر ها و روستاهای شهرستان خوسف
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13     مهلت ارسال :1399/10/24

358  -   1399/10/08 - اصلاح شبکه توزیع آب شرب شهر قهستان
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/13     مهلت ارسال :1399/10/24

357  -   1399/10/07 - خرید 2200 کنتور 1/2 مولتی جت خشک
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/11     مهلت ارسال :1399/10/22

356  -   1399/10/07 - خريد ۹ دستگاه تابلو برق و ۲۶۵ متر کابل
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/11     مهلت ارسال :1399/10/22

355  -   1399/10/21 - تامین کنتور آب خانگی
مهلت دریافت اسناد : 1399/10/06     مهلت ارسال :1399/10/20

354  -   1399/10/15 - به دلیل تغییر در اسناد شرایط خصوصی پیمان فاضلاب منطقه ظفر اسناد جدید شرایط خصوصی پیمان را از سایت دریافت نمایید
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/30     مهلت ارسال :1399/10/14

353  -   1399/10/15 - شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه ظفر و خطوط پراکنده شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/30     مهلت ارسال :1399/10/14

350  -   1399/09/16 - خرید لوله فاضلابی پلی اتیلن کاروگیت کوپلردار
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/23     مهلت ارسال :1399/10/03

349  -   1399/09/30 - خرید کنتور مولتی جت خشک و کنتور التراسونیک
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/15     مهلت ارسال :1399/09/30

348  -   1399/09/30 - تامین نیاز مالی طرح تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی خراسان جنوبی
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/15     مهلت ارسال :1399/09/29

347  -   1399/09/26 - خدمات تامین نیروی انسانی زمان مزدی در سطح استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/15     مهلت ارسال :1399/09/25

346  -   1399/09/23 - مجتمع آبرسانی پسوچ(تکمیل آبرسانی به روستاهای بواج،عنید،حمبل و چهکند)
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/10     مهلت ارسال :1399/09/22

345  -   1399/09/23 - آبرسانی به بیرجند( اصلاح بخشی از خط انتقال دشت رکات بیرجند از شهرک صنعتی تا حسین آباد)
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/10     مهلت ارسال :1399/09/22

344  -   1399/09/18 - خرید شیرآلات و اتصالات
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/05     مهلت ارسال :1399/09/17

343  -   1399/09/17 - نگهداری،عیب یابی و رفع عیب تجهیزات الکتریکال شرکت آب و فاضلاب در سطح شهرستانهای استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/02     مهلت ارسال :1399/09/15

342  -   1399/09/19 - تجدید آبرسانی به مجتمع های بهدان،پسوچ و گازار شهرستان بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/02     مهلت ارسال :1399/09/18

341  -   1399/09/01 - مزایده عمومی کالاهای مستعمل و راکد خود شامل لوله های فولادی در اقطار مختلف به متراژ تقریبی 2500 متر
مهلت دریافت اسناد : 1399/08/18     مهلت ارسال :1399/08/28

340  -   1399/08/18 - تجدید بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان نهبندان
مهلت دریافت اسناد : 1399/08/06     مهلت ارسال :1399/08/17

339  -   1399/08/18 - تجدید بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان زیرکوه
مهلت دریافت اسناد : 1399/08/06     مهلت ارسال :1399/08/17

338  -   1399/08/11 - بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان فردوس
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/27     مهلت ارسال :1399/08/10

337  -   1399/08/10 - اجاره 31 دستگاه خودروی سواری و وانت با راننده
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/23     مهلت ارسال :1399/08/07

336  -   1399/07/30 - بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان نهبندان
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/19     مهلت ارسال :1399/07/29

335  -   1399/07/30 - بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان قاین
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/19     مهلت ارسال :1399/07/29

334  -   1399/07/30 - بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان سربیشه
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/19     مهلت ارسال :1399/07/29

333  -   1399/07/30 - بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان زیرکوه
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/19     مهلت ارسال :1399/07/29

332  -   1399/07/30 - بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان بشرویه
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/19     مهلت ارسال :1399/07/29

331  -   1399/07/30 - بهره برداری و اپراتوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان سرایان
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/19     مهلت ارسال :1399/07/29

330  -   1399/07/05 - خرید لوله چدن داکتیل تایتون
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/20     مهلت ارسال :1399/08/03

329  -   1399/08/05 - آبرسانی به روستای استند شهرستان نهبندان
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/19     مهلت ارسال :1399/08/03

328  -   1399/07/15 - اصلاح اسناد مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه پراکنده تاسیسات آب و خدمات مشترکین شهرستان طبس
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/30     مهلت ارسال :1399/07/14

327  -   1399/07/15 - زمان آخرین مهلت ارسال پیشنهادات و بازگشایی مناقصات 99/6-99/8-99/41-99/42 تغییر یافت
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/30     مهلت ارسال :1399/07/14

326  -   1399/07/23 - مزایده عمومی کالاهای مستعمل و راکد خود شامل:پمپ،موتور شناور،پمپ ویکائل،کف کش و لجن کش
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/12     مهلت ارسال :1399/07/22

325  -   1399/07/23 - مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:7749/28 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل40% همکف تجاری و 6 طبقه مسکونی به سطح اشغال 40% برابر صورتجلسه کمیسیون استان) واقع در بلوار صیاد
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/12     مهلت ارسال :1399/07/22

324  -   1399/07/23 - خرید لوله پلی اتیلن
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/09     مهلت ارسال :1399/07/22

323  -   1399/07/23 - اجرای پروژه مجتمع آبرسانی کلاته ملا( شبکه توزیع آب و مخزن 300 متر مکعبی روستای اشک) شهرستان درمیان
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/09     مهلت ارسال :1399/07/22

322  -   1399/07/28 - عملیات اجرائی مخزن 1000 مترمکعبی و خط انتقال آب شهر گزیک ,و آبرسانی به مجتمع های بهدان ، پسوچ و گازار شهرستان بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/09     مهلت ارسال :1399/07/28

321  -   1399/07/20 - اجاره خودروی سواری و وانت با راننده
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/06     مهلت ارسال :1399/07/19

320  -   1399/07/15 - انجام خدمات پیمانکاری پشتیبانی و تامین نیروی انسانی
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/05     مهلت ارسال :1399/07/15

319  -   1399/07/15 - اسناد مناقصه پیمان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه پراکنده تاسیسات آب و خدمات مشترکین شهرستان طبس
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/30     مهلت ارسال :1399/07/14

318  -   1399/07/15 - اسناد مناقصه پیمان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه پراکنده تاسیسات آب و خدمات مشترکین شهرستان خوسف
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/30     مهلت ارسال :1399/07/14

317  -   1399/07/15 - اسناد مناقصه پیمان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه پراکنده تاسیسات آب و خدمات مشترکین شهرستان فردوس
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/30     مهلت ارسال :1399/07/14

316  -   1399/07/15 - اسناد مناقصه پیمان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه پراکنده تاسیسات آب شهرستان بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/30     مهلت ارسال :1399/07/14

315  -   1399/06/13 - تأمین 13نفر راننده برای تانکرهای سیار در شهرستان های استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/17     مهلت ارسال :1399/06/29

314  -   1399/06/13 - بهره برداری و نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه تاسیسات شهرستان قاین
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/17     مهلت ارسال :1399/06/29

313  -   1399/06/13 - بهره برداری و نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه تاسیسات شهرستان درمیان
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/17     مهلت ارسال :1399/06/29

312  -   1399/06/13 - بهره برداری و نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه تاسیسات شهرستان نهبندان
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/17     مهلت ارسال :1399/06/29

311  -   1399/06/13 - بهره برداری و نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه تاسیسات شهرستان سربیشه
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/17     مهلت ارسال :1399/06/29

310  -   1399/06/13 - بهره برداری و نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه تاسیسات شهرستان زیرکوه
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/17     مهلت ارسال :1399/06/29

309  -   1399/06/25 - نظارت عالیه و کارگاهی اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/16     مهلت ارسال :1399/06/24

301  -   1399/05/05 - برونسپاری فعالیتهای قرائت ،توزیع قبوض،وصول مطالبات در شهرستان بیرجند(روستا وشهر)
مهلت دریافت اسناد : 1399/04/20     مهلت ارسال :1399/05/04

300  -   1399/04/28 - تجدید عملیات اجرائی مخزن 1000 مترمکعبی وخط انتقال آب شهرگزیک
مهلت دریافت اسناد : 1399/04/14     مهلت ارسال :1399/04/28

298  -   1399/04/18 - عملیات پروژه مرمت و ترمیم آسفالت نوارحفاری مسیر پروژههای آب وفاضلاب در سطح شهربیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1399/04/04     مهلت ارسال :1399/04/17

297  -   1399/04/11 - عملیات اجرائی آبرسانی وشبکه توزیع آب اراضی فخر موسوی شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1399/03/27     مهلت ارسال :1399/04/10

296  -   1399/03/31 - عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب اراضی فخر موسوی و منطقه مهرشهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1399/03/17     مهلت ارسال :1399/03/31

295  -   1399/03/31 - عملیات اجرائی بهسازی ومقاوم سازی خطوط انتقال آب بهداشتی شهر دیهوک
مهلت دریافت اسناد : 1399/03/17     مهلت ارسال :1399/03/31

294  -   1398/11/27 - عملیات اجرائی پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فردوس (زونA3)
مهلت دریافت اسناد : 1398/11/12     مهلت ارسال :1398/11/27

293  -   1398/11/27 - عملیات اجرائی پروژه بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بیرجند(خیابان ملاصدار و بخشی از جنوب شرقی غفاری)
مهلت دریافت اسناد : 1398/11/12     مهلت ارسال :1398/11/27

292  -   1398/11/27 - عملیات اجرائی بهسازی ومقاوم سازی خطوط انتقال آب بهداشتی شهر دیهوک
مهلت دریافت اسناد : 1398/11/12     مهلت ارسال :1398/11/27

291  -   1398/11/27 - عملیات اجرائی اصلاح خط انتقال دشت رکات شهربیرجند(روبروی شهرک صنعتی)
مهلت دریافت اسناد : 1398/11/12     مهلت ارسال :1398/11/27

290  -   1398/11/26 - خرید لوله پلی اتیلن تک لایه
مهلت دریافت اسناد : 1398/11/10     مهلت ارسال :1398/11/26

289  -   1398/10/26 - مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:83/7926 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی 40% همکف تجاری و6 طبقه مسکونی به سطح اشغال 40% برابرصورتجلسه کمیسیون استان) واقع در بلوار صیاد شیراز
مهلت دریافت اسناد : 1398/11/05     مهلت ارسال :1398/11/07

288  -   1398/10/30 - عملیات اجرائی اصلاح خط انتقال دشت رکات شهربیرجند (روبروی شهرک صنعتی)
مهلت دریافت اسناد : 1398/10/15     مهلت ارسال :1398/10/30

287  -   1398/10/30 - عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب مهرشهر بیرجند(زون 5)
مهلت دریافت اسناد : 1398/10/15     مهلت ارسال :1398/10/30

286  -   1398/10/28 - عملیات اجرائی احداث سایت مخزن 1000 مترمکعبی و خط انتقال آب شهر گزیک
مهلت دریافت اسناد : 1398/10/12     مهلت ارسال :1398/10/28

285  -   1398/10/28 - عملیات اصلاح وبازسازی شبکه توزیع فرسوده آب شهربیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1398/10/12     مهلت ارسال :1398/10/28

284  -   1398/10/16 - تجدید عملیات مدیریت فشار شبکه توزیع آب شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1398/10/01     مهلت ارسال :1398/10/15

283  -   1398/10/08 - عملیات اجرایی شبکه فرعی فاضلاب و همزمان نصب انشعابات فاضلاب در سطح شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1398/09/23     مهلت ارسال :1398/10/07

282  -   1398/09/16 - خرید کنتور و لوله و اتصالات
مهلت دریافت اسناد : 1398/09/02     مهلت ارسال :1398/09/16

281  -   1398/09/19 - عملیات مدیریت فشار شبکه توزیع آب شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1398/09/02     مهلت ارسال :1398/09/18

280  -   1398/09/11 - شناسائی سرمایه گذار جهت ارزیابی کیفی به منظورتامین منابع مالی،طراحی،ساخت واحداث،تامین تجهیزات،نصب و راه اندازی تجاری تصفیه خانه فاضلاب واحداث و بهره برداری از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهرهای فردوس – اسلامیه به روش بیع متقابل Buy Back))»
مهلت دریافت اسناد : 1398/08/18     مهلت ارسال :1398/09/10

279  -   1398/08/21 - عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه جنوب شرقی(حدفاصل خیابان های غفاری تا سمن) ونصب انشعابات فاضلاب در شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/28     مهلت ارسال :1398/08/21

278  -   1398/08/12 - عملیات احداث مخزن 1000 مترمکعبی شهر خوسف و ساختمان های جنبی مربوطه
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/28     مهلت ارسال :1398/08/12

277  -   1398/08/12 - مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:83/7926 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی 40% همکف تجاری و6 طبقه مسکونی به سطح اشغال 40% برابرصورتجلسه کمیسیون استان) واقع در بلوار صیاد شیراز
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/28     مهلت ارسال :1398/08/12

276  -   1398/08/28 - "پیاده سازی نیروگاههای خورشیدی و استحصال برق"
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/30     مهلت ارسال :1398/08/27

275  -   1398/07/29 - برونسپاری فعالیتهای دبیرخانه،نظافت،امور دفتری،پشتیبانی،فضای سبز،سرایداری،راننده،اپراتور،و مراقب تاسیسات در ستاد وامور بیرجند(حجمی)
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/13     مهلت ارسال :1398/07/28

274  -   1398/07/23 - عملیات مدیریت فشار شبکه توزیع آب شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/08     مهلت ارسال :1398/07/22

273  -   1398/07/13 - برونسپاری فعالیتهای خدمات تامین نیروی انسانی در سطح استان(زمان مزدی)
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/31     مهلت ارسال :1398/07/13

272  -   1398/06/25 - خرید لوله ولوازم نصب انشعابات فاضلاب
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/10     مهلت ارسال :1398/06/24

271  -   1398/05/06 - برونسپاری فعالیتهای بهره برداری و مشترکین واداری شهرهای سرایان،آیسک وسه قلعه،فردوس و اسلامیه و بشرویه
مهلت دریافت اسناد : 1398/05/10     مهلت ارسال :1398/05/22

270  -   1398/05/20 - واگذاری اجاره سالن ورزشی شرکت آب و فاضلاب استان
مهلت دریافت اسناد : 1398/05/05     مهلت ارسال :1398/05/20

269  -   1398/05/16 - تجدید آگهی عملیات اجرایی کلکتور 600 میلیمتر شمال شهر و بخشی از باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر قاین
مهلت دریافت اسناد : 1398/04/31     مهلت ارسال :1398/05/16

268  -   1398/04/26 - یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:7740 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار صیاد شیرازی- حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری
مهلت دریافت اسناد : 1398/04/18     مهلت ارسال :1398/04/26

267  -   1398/04/15 - عملیات اجرایی کلکتور 600 میلیمتر شمال شهر و بخشی از باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر قاین
مهلت دریافت اسناد : 1398/04/01     مهلت ارسال :1398/04/15

266  -   1398/03/18 - یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:7740 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار صیاد شیرازی- حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری
مهلت دریافت اسناد : 1398/03/10     مهلت ارسال :1398/03/18

265  -   1397/12/26 - کالاهای مستعمل و راکد خود شامل:لوله،اتصالات،پمپ و موتور شناور،آهن قراضه، لوازم اداری،کنتور،تانکر وسایر موارد را از طریق مزایده عمومی
مهلت دریافت اسناد : 1397/12/14     مهلت ارسال :1397/12/25

264  -   1397/12/18 - نسبت به شناسائی محل مناسبی جهت ساختمان اداری امور آب و فاضلاب بیرجند به زیربنای حدود1300 مترمربع و دارای محوطه وپارکینگ مناسب
مهلت دریافت اسناد : 1397/12/11     مهلت ارسال :1397/12/15

263  -   1397/12/19 - عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بیرجند (بخشی از زون E-
مهلت دریافت اسناد : 1397/12/09     مهلت ارسال :1397/12/19

262  -   1397/12/14 - مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:83/7926 مترمربع با کاربری40% همکف تجاری و40% در 6 طبقه مسکونی(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار صیاد شیرازی- حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری
مهلت دریافت اسناد : 1397/12/04     مهلت ارسال :1397/12/13

261  -   1397/12/04 - خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت با متعلقات
مهلت دریافت اسناد : 1397/11/18     مهلت ارسال :1397/12/04

260  -   1397/12/04 - تجدید نگهداری،بهره برداری و تعمیرات شبکه توزیع آب شهر بیرجند به مدت 2 سال
مهلت دریافت اسناد : 1397/11/18     مهلت ارسال :1397/12/04

259  -   1397/11/15 - برونسپاری بهره برداری،نگهداری و راهبری،تاسیسات شبکه جمع آوری و خط انتقال وتصفیه خانه فاضلاب شهربیرجند(به مدت 2 سال)
مهلت دریافت اسناد : 1397/11/06     مهلت ارسال :1397/11/14

258  -   1397/11/06 - نگهداری،بهره برداری وتعمیرات شبکه توزیع آب شهر بیرجند به مدت 2 سال
مهلت دریافت اسناد : 1397/10/21     مهلت ارسال :1397/11/06

257  -   1397/11/03 - عملیات اجرائی باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فردوس(زون D-2
مهلت دریافت اسناد : 1397/10/18     مهلت ارسال :1397/11/03

256  -   1397/10/19 - عملیات اجرایی پروژه شبکه جمع آوری بخش های باقیمانده نواحی شهرسربیشه(SA-B2،SA-D)
مهلت دریافت اسناد : 1397/10/04     مهلت ارسال :1397/10/18

255  -   1397/10/05 - برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین و خدماتی امورهای نهبندان،سربیشه ،اسدیه وخوسف(منطقه جنوب استان)
مهلت دریافت اسناد : 1397/09/24     مهلت ارسال :1397/10/05

254  -   1397/09/13 - ارزیابی تامین کنندگان و تولیدکنندگان و کارخانجات
مهلت دریافت اسناد : 1397/08/27     مهلت ارسال :1397/09/12

253  -   1397/08/03 - برونسپاری خدمات پیمانکاری نظافت،دبیرخانه،واحد دفتری،فضای سبز و پشتیبانی، نگهبانی و سرایداری در شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1397/07/16     مهلت ارسال :1397/08/02

252  -   1397/07/21 - عملیات اجرایی شبکه جمع‌آوری فاضلاب نواحی(SA-D–SA-B2) شهر سربیشه
مهلت دریافت اسناد : 1397/07/05     مهلت ارسال :1397/07/21

251  -   1397/07/21 - عملیات اجرایی بخشی از خط انتقال آب شهرحاجی آباد
مهلت دریافت اسناد : 1397/07/05     مهلت ارسال :1397/07/21

250  -   1397/07/21 - عملیات اجرای خط انتقال رفت به مخزن 2000مترمکعبی شهر خوسف
مهلت دریافت اسناد : 1397/07/05     مهلت ارسال :1397/07/21

249  -   1397/07/01 - برونسپاری خدمات تامین نیروی انسانی در سطح استان(زمان مزدی)
مهلت دریافت اسناد : 1397/06/16     مهلت ارسال :1397/06/31

248  -   1397/05/28 - خرید لوله UPVC
مهلت دریافت اسناد : 1397/05/13     مهلت ارسال :1397/05/28

247  -   1397/05/28 - عملیات اجرائی پروژه آبرسانی به منطقه فشاری یک شهر فردوس
مهلت دریافت اسناد : 1397/05/13     مهلت ارسال :1397/05/28

246  -   1397/05/03 - انجام خدمات برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرهای سرایان،آیسک وسه قلعه
مهلت دریافت اسناد : 1397/04/19     مهلت ارسال :1397/05/02

245  -   1397/04/23 - عملیات اجرائی بخشی از خط انتقال آب شهر حاجی آباد
مهلت دریافت اسناد : 1397/04/10     مهلت ارسال :1397/04/23

244  -   1397/04/23 - عملیات اجرائی پروژه احداث حوضچه قطع سریع و عایق بندی سقف مخزن 17 شهریور
مهلت دریافت اسناد : 1397/04/10     مهلت ارسال :1397/04/23

243  -   1397/04/23 - عملیات اجرائی پروژه آبرسانی به منطقه فشاری یک شهر فردوس
مهلت دریافت اسناد : 1397/04/10     مهلت ارسال :1397/04/23

242  -   1397/04/09 - انجام خدمات برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرهای نهبندان وشوسف
مهلت دریافت اسناد : 1397/03/24     مهلت ارسال :1397/04/09

241  -   1397/03/27 - عملیات اجرایی آبرسانی به شهرک مشاغل (صنوف) بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1397/03/12     مهلت ارسال :1397/03/27

240  -   1397/03/27 - عملیات اجرائی پروژه احداث حوضچه قطع سریع و عایق بندی سقف مخزن 17 شهریور
مهلت دریافت اسناد : 1397/03/10     مهلت ارسال :1397/03/27

238  -   1397/03/27 - عملیات اجرائی پروژه اصلاح وتوسعه بخشی از شبکه توزیع آب شهرهای نهبندان وشوسف
مهلت دریافت اسناد : 1397/03/10     مهلت ارسال :1397/03/27

237  -   1397/03/27 - عملیات اجرائی پروژه آبرسانی به منطقه فشاری یک شهر فردوس
مهلت دریافت اسناد : 1397/03/10     مهلت ارسال :1397/03/27

236  -   1397/03/20 - انجام خدمات برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرهای سرایان،آیسک وسه قلعه
مهلت دریافت اسناد : 1397/02/29     مهلت ارسال :1397/03/19

235  -   1397/02/10 - تجدید آگهی برونسپاری فعالیتهای قرائت کنتور،وصول مطالبات و توزیع قبوض آب بهاء در سطح شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1397/01/25     مهلت ارسال :1397/02/09

234  -   1396/12/21 - عملیات اجرایی اصلاح وتوسعه شبکه توزیع آب شهرهای نهبندان وشوسف
مهلت دریافت اسناد : 1397/01/01     مهلت ارسال :1397/01/20

233  -   1397/01/19 - عملیات اجرائی اصلاح شبکه توزیع آب شهر فردوس
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/29     مهلت ارسال :1397/01/18

232  -   1397/01/19 - عملیات اجرایی بخشی از شبکه توزیع آب شهر طبس گلشن
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/29     مهلت ارسال :1397/01/18

231  -   1397/01/16 - عملیات اجرائی پروژه احداث حوضچه شیر قطع سریع وعایق بندی سقف مخزن 17 شهریورشهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/26     مهلت ارسال :1397/01/15

230  -   1397/01/15 - عملیات اجرائی پروژه احداث مخزن 5000 مترمکعبی شهر قاین
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/25     مهلت ارسال :1397/01/14

229  -   1397/01/15 - عملیات اجرائی پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه(B3-1) شهر قاین
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/25     مهلت ارسال :1397/01/14

228  -   1397/01/15 - عملیات اجرائی پروژه شبکه جمع آوری بخش های باقیمانده نواحی شهرسربیشه
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/25     مهلت ارسال :1397/01/14

227  -   1397/01/08 - عملیات اجرایی شبکه جمع آوری وخط انتقال فاضلاب مهرشهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/18     مهلت ارسال :1397/01/07

226  -   1396/12/24 - عملیات اجرائی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ وخط انتقال آب مخازن 2000 مترمکعبی شهر سرایان
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/10     مهلت ارسال :1396/12/23

225  -   1396/12/20 - قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:83/7926 مترمربع با کاربری40% همکف تجاری و40% در 6 طبقه مسکونی(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار صیاد شیرازی
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/04     مهلت ارسال :1396/12/19

224  -   1396/12/20 - برونسپاری فعالیتهای قرائت کنتور،وصول مطالبات و توزیع قبوض آب بهاء در سطح شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/03     مهلت ارسال :1396/12/19

223  -   1396/12/19 - عملیات اجرائی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر قاین
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/02     مهلت ارسال :1396/12/17

222  -   1396/12/13 - خرید الکتروپمپ شناور
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/27     مهلت ارسال :1396/12/12

221  -   1396/12/14 - عملیات اجرائی پروژه احداث مخزن 5000 مترمکعبی شهر قاین
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/27     مهلت ارسال :1396/12/13

219  -   1396/12/09 - خرید لوله جدار چاه
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/23     مهلت ارسال :1396/12/08

218  -   1396/12/09 - خرید لوله فولادی سیاه جوشی،
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/23     مهلت ارسال :1396/12/08

217  -   1396/12/02 - برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری امورقاین و امورحاجی آباد
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/18     مهلت ارسال :1396/12/02

216  -   1396/12/06 - خرید لوازم فاضلابPVC
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/18     مهلت ارسال :1396/12/05

215  -   1396/12/05 - عملیات اجرائی خطوط آبرسانی در شهر قاین
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/18     مهلت ارسال :1396/12/03

214  -   1396/11/26 - خرید لوله چدن داکتیل
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/12     مهلت ارسال :1396/11/25

213  -   1396/11/25 - فروش یک قطعه زمین بشماره 406-4 از اراضی پلاک4323 اصلی از بخش2 شهربیرجند به متراژ83/7926 متر مربع با کاربری40% همکف تجاری و 40% در 6 طبقه مسکونی (طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار شهید صیاد شیرازی – حدفاصل شیرازی وبلوار ناصری شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/08     مهلت ارسال :1396/11/24

212  -   1396/11/18 - خرید دو مرحله ای الکتروپمپ شناور
مهلت دریافت اسناد : 1396/11/02     مهلت ارسال :1396/11/17

211  -   1396/11/08 - پيش فروش پساب طرح احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر سربیشه
مهلت دریافت اسناد : 1396/10/19     مهلت ارسال :1396/11/07

210  -   1396/11/08 - پيش فروش پساب طرح احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر قاین
مهلت دریافت اسناد : 1396/10/19     مهلت ارسال :1396/11/07

209  -   1396/10/19 - خرید دو مرحله ای الکتروپمپ شناور
مهلت دریافت اسناد : 1396/10/06     مهلت ارسال :1396/10/23

208  -   1396/10/18 - برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرقاین
مهلت دریافت اسناد : 1396/10/03     مهلت ارسال :1396/10/17

207  -   1396/08/30 - تامین مجموعه کیت انشعاب آب
مهلت دریافت اسناد : 1396/08/11     مهلت ارسال :1396/08/29

206  -   1396/08/23 - ارائه خدمات تایپ ،امور دفتری ، نظافت و پشتیبانی وامور دفتری وفضای سبز در سطح بیرجند و شهرهای استان
مهلت دریافت اسناد : 1396/08/07     مهلت ارسال :1396/08/22

205  -   1396/07/02 - انجام فعالیتهای خدمات پیمانکاری پشتیبانی وتامین نیروی انسانی در سطح استان را به مدت 1 سال(12 ماه)
مهلت دریافت اسناد : 1396/06/14     مهلت ارسال :1396/07/01

204  -   1396/06/11 - ارزیابی کیفی نظارت عالیه وکارگاهی مخزن بیرجند و مخزن سرایان
مهلت دریافت اسناد : 1396/06/09     مهلت ارسال :1396/06/09

203  -   1396/06/07 - عملیات اجرائی شبکه فاضلاب ناحیه 3ِD- شهر فردوس
مهلت دریافت اسناد : 1396/05/23     مهلت ارسال :1396/06/06

202  -   1396/06/06 - ارزیابی عملیات تکمیلی مخزن 2000 مترمکعبی شهر سرایان
مهلت دریافت اسناد : 1396/05/20     مهلت ارسال :1396/06/05

201  -   1396/05/16 - ارزیابی عملیات اجرائی طرح تاسیسات آبرسانی و تامین فشار آب ساختمانهای شمال شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1396/04/31     مهلت ارسال :1396/05/15

200  -   1396/04/12 - ارزیابی کیفی عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب بیرجند(خیابان غفاری از جابربن حیان تا آوینی
مهلت دریافت اسناد : 1396/03/24     مهلت ارسال :1396/04/11

199  -   1396/04/11 - ارزیابی بازرسی فنی کالا و تجهیزات
مهلت دریافت اسناد : 1396/04/01     مهلت ارسال :1396/04/10

198  -   1396/03/06 - خرید لوله های پلی اتیلن
مهلت دریافت اسناد : 1396/02/23     مهلت ارسال :1396/03/06

197  -   1396/03/06 - مزایده عمومی حضوری کالاهای اسقاط ومستعمل (شامل:لوله آزبست،پلی اتیلن وچدن و فولادی و ضایعات برنج واتصالات و لوازم اداری) ویک دستگاه خودرو وانت مزدا(تک کابین2000 )
مهلت دریافت اسناد : 1396/02/21     مهلت ارسال :1396/02/28

196  -   1396/03/07 - ارزیابی کیفی عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب پادگان 04 بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1396/02/20     مهلت ارسال :1396/03/06

195  -   1396/05/26 - تجدید ارزیابی کیفی عملیات اجرائی شبکه فاضلاب ناحیه SA-E شهرسربیشه
مهلت دریافت اسناد : 1396/05/10     مهلت ارسال :1396/05/25

194  -   1395/12/18 - برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرسرایان را به مدت 1 سال
مهلت دریافت اسناد : 1395/12/04     مهلت ارسال :1395/12/17

193  -   1395/12/18 - برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرفردوس را به مدت 1 سال
مهلت دریافت اسناد : 1395/12/04     مهلت ارسال :1395/12/17

192  -   1395/10/08 - عملیات اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب منطقه 6 مهر شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1395/10/15     مهلت ارسال :1395/11/02

191  -   1395/10/07 - عملیات انجام خدمات قرائت ،توزیع قبوض و وصول درآمد در شهر بیرجند
مهلت دریافت اسناد : 1395/10/14     مهلت ارسال :1395/10/28

190  -   1395/10/22 - تجدیدآگهی برونسپاری نگهداری وتعمیرات تاسیسات شبکه توزیع وخطوط انتقال آب شهر بیرجند را به مدت 2 سال
مهلت دریافت اسناد : 1395/10/10     مهلت ارسال :1395/10/21

189  -   1395/10/21 - انجام فعالیتهای نگهداری،راهبری و بهره برداری از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند را به مدت 2 سال(24 ماه)
مهلت دریافت اسناد : 1395/10/04     مهلت ارسال :1395/10/20

187  -   1395/09/09 - برونسپاری نگهداری وتعمیرات تاسیسات شبکه توزیع وخطوط انتقال آب شهر بیرجند را به مدت 2 سال
مهلت دریافت اسناد : 1395/09/15     مهلت ارسال :1395/09/29


تعداد بازدید این صفحه :24201
تاریخ انتشار صفحه : 1392/12/29
آخرین بروزرسانی : 1398/04/25

نظر سنجی نظرسنجی

بازه زمانی این نظر سنجی به اتمام رسید است....Power by : RAAKCMS