بیرجند

جستجو RSS نسخه انگلیسی اخبار
دوشنبه
1397/12/27

دفتر مقام معظم رهبری
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
وزارت نیرو
شرکت مهندسی
سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات
خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی
  پیام رسان سروش

صفحه اول       تحقیقات-ارکان کمیته تحقیقات

ارکان کمیته تحقیقات

  • مدیر عامل
  • معاون بهره برداری
  • معاون مهندسی و توسعه
  • معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
  • مدیر دفتر تحقیقات و بهبود بهره وری
  • نماینده شرکت آب منطقه ای استان
  • متخصصین صنعت آب و فاضلاب
  • اعضای هیئت علمی دانشگاه

اعضای کمیته تحقیقات سال1396

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات سمت در کمیته
1   مهدی هاشمی مقدم  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل   لیسانس مکانیک   رئیس
2   صادق یوسفی  معاون برنامه ریزی و منابع انسانی   فوق لیسانس مدیریت اجرایی   عضو
3   سیدناصر ناصری  معاون مهندسی و توسعه   فوق لیسانس محیط زیست   عضو
4   مجید محمدنژاد  معاون بهره برداری   لیسانس بهداشت محیط   عضو
5   فرامرز علم آبادی  معاون مالی و پشتیبانی   فوق لیسانس مدیریت اجرایی   عضو
6   محمد رضا دوستی  رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی و عضو هیئت علمی دانشگاه   دکتری عمران محیط زیست(P.H.D)   عضو
7   فاطمه شهابی  مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای   فوق لیسانس آب های زیرزمینی   عضو
8   بهنام باریک بین  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دکتری مهندسی بهداشت محیط(P.H.D)   عضو
9    مهدی کیخای مقدم  مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات    لیسانس صنایع   دبیر

تعداد بازدید این صفحه :15114
تاریخ انتشار صفحه : 1392/12/29


Power by : RAAKCMS